วิธีสแกนเอกสาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ RBI ได้จัดให้มีเครื่องสแกนเนอร์สำหรับสแกนรูปภาพหรือเอกสารสำหรับนักศึกษาในคณะ โดยเครื่องสแกนเนอร์
(HP ScanJet II cx) ได้ถูกจัดตั้งให้อยู่ที่ห้อง 011 ที่ห้องนี้จะเปิดตอนที่มีนักศึกษาช่วยงานอยู่เท่านั้น คุณสามารถผ่านมาดูได้หรือ
เขียนอีเมลล์สอบถามก่อนก็ได้ เครื่องสแกนเนอร์ได้ถูกติดตั้งให้ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ hestia นักศึกษาทั้งหมดในคณะ
สามารถเข้าระบบได้(ใช้ Account ของ RBI เท่านั้น) แล้วทำการเรียกเปิดหน้าต่าง Shell แล้วพิมพ์ xsane โปรแกรมสแกนจะถูก
เปิดขึ้น โปรแกรม xsane สามารถบันทึกรูปภาพที่คุณสแกนได้โดยตรงแล้วเก็บเป็นไฟล์อย่างเช่น jpeg หรือ tiff หรือแม้แต่การ
สแกนเอกสารแล้วบันทึกไฟล์เป็น pdf ก็ทำได้ ทางเลื่อกอื่นอย่างเช่นโปรแกรม gimp ที่สามารถเรียกโปรแกม xsane ได้เหมือนกัน
เปิด Shell แล้วดูความช่วยเหลือจาก manpage เกี่ยวกับ gimp หลังจากนั้นให้นาวิเกตภายใต้ Menu File ไปที่ Aquire=>Xsane:
Device dialog.


Scanner


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งค่าดูเพิ่มเติมได้ที่ (xsane-Homepage)