Mailing-Listen

Majordomo

ศูนย์คอมพิวเตอร์ RBI มีการให้บริการ mailing list service สำหรับบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาลัย หากคุณต้องการ
ที่จะใช้บริการนี้ให้แจ้งไปยังผู้ดูแลเว็บไซด์ ติดต่อได้ที่นี่ เราใช้โปรแกรม Majordomoในการบริการ

mailing list คืออะไร?

ด้วยการช่วยเหลือของ mailing list ทำให้คุณสามารถส่งอีเมลล์ไปยังกลุ่มที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่น ส่งห้วข้อที่สำคัญไปยัง
กลุ่มของการประชุม หรือเรื่องทั่วไปไปยังกลุ่มที่กำหนด

Software ที่ทางเราจัดให้สามารถใช้ในการจัดการรายการได้อย่างง่าย ด้วยคำสั่งง่ายๆสามารถทำให้ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง
ในรายการชื่อที่กำหนด สามารถจัดเก็บเพิ่มเติมรายชื่อหรือลบรายชื่อที่ไม่ต้องการออกได้ หรือ ส่งการสรุปผลได้และอื่นๆ
อีกมากมาย

 

ใครสามารถใช้บริการของเราได้บ้าง?

โดยปรกติแล้วทุกคนในมหาลัย แต่เราจะมีข้อจำกัดสำหรับคนที่ทำงานวิจัยและคณาจารย์ในกรณีที่ใช้ทรัพยากร ของเรา
มากเกินไป หรือ ว่าเราได้รับการแจ้งในกรณีที่ไม่เหมาะสมมา

ข้อมูลไหนบ้างที่ทางเราต้องการ?

พื่อที่ทางเราจะสร้าง mailinglis ให้กับคุณได้ทางเราจะต้องมีข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้

  • ใคร เป็นคนจัดการหรือรับผิดชอบรายการชื่อนี้? เพราะบุคคลนี้จะได้รับการแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อหรือลบรายชื่อออกจากรายการ หรือได้รับการแจ้งเรื่องอี่นๆ
  • ต้องการให้รายการถูกจัดเก็บไหม?
  • ต้องการให้รายการมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่เกิดขึ้นไหม?
  • ความ ต้องการเพิ่มเติมอื่นๆในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ต้องการใช้เกี่ยวกับ รายการ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถของฟังก์ชันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้
  • ข้อความสั้นๆสำหรับการอธิบายหัวข้อของรายการ ข้อความอันนี้จะถูกส่งถึงสมาชิกใหม่