พรินเตอร์

ใช้งานพรินเตอร์ใน RBI ได้อย่างไร?


สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคน!

เนื่องจากนักศึกษาที่มี RBI-Accounts สมารถพรินเอกสารฟรีต่อเทอมได้ 500 หน้า เราจึงมีคู่มือสำหรับการใช้งานพรินเตอร์ให้เพื่อ
ที่ทุกคนจะได้ใช้เป็นแนวทางว่าจะใช้งานทรัพยากรทีมี ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร และอะไรที่สามารถพรินได้
บ้าง


 

รียก (Prompt, หน้าต่างShell)แล้วพิมพ์คำสั่งลีนุกซ์ lpr สิ่งที่พรินได้ก็จะมีไฟล์ text และไฟล์ Postscript (นามสกุล: ps) ไฟล์
PDF ส่วนมากแล้วจะมีปัญหาในการพริน คุณควรที่จะสั่งพรินใน Console ถ้าเป็นไปได้อย่าใช้โปรแกรมจำพวก Grafiksoftware
เช่น ghostview, Acrobat-Reader (/usr/local/acroread/acroread), Firefox และอื่นๆในการพริน แต่ข้อดีของโปรแกรมดังกล่าว
มันทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์ PDFเป็นไฟล์ PS ได้อย่างง่าย และอย่าลืมดูการตั้งค่าหน้ากระดาษจาก US-Letter เป็น DIN A4
เพราะส่วนใหญ่จะถูกตั้งมาผิด จึงทำให้เกิดปัญหาในการพริน

สำหรับไฟล์ PS ควรที่จะตรวจสอบดูอีกรอบว่าใช่ไฟล์ที่ต้องการจะพรินหรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่เกิดการผิดพลาดขึ้น (เช่นพรินผิด
เฟรมใน Firefox หรือการตั้งค่าใน Acrobat-Reader ไม่ถูกต้องทำให้ไฟล์ที่พรินออกมาไม่สามารถอ่านได้ )นอกจากนั้นคุณยัง
สามารถรวบรวมไฟล์ไว้ด้วยกัน (ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณกำลังท่องอินเตอร์เน็ตและได้บันทึกหน้าที่ต้องการจะพรินไว้หลายหน้า
คุณต้องการที่จะพรินมันออกมาภายในครั้งเดียว)สามารถทำได้ด้วยคำสั่งเช่น lpr *.ps นั้นจะเป็นประโยชน์มากในตอนที่คุณรับ
เอกสารหรือหาเอกสารของตัวเองที่ห้องพรินเตอร์ เพราะเอกสารจะไม่กระจัดกระจาย

จะเป็นการดีมากถ้าคุณพรินหลายหน้าในแผ่นเดียวกันแล้วก่อนจะพรินอาจจะย่อหน้าลงทำได้โดยคำสั่ง

psnup -2 datei_alt.ps datei_neu.ps

เอกสารการเรียนอย่างเช่นวิชา "Elementare Stochastik" ที่จะทำให้คุณไม่ต้องถือเอกสารปึกใหญ่กลับบ้าน!

คุณควรที่จะมารับเอกสารที่คุณได้พรินไว้ ทางเราจะได้ไม่มีการส่งเมลล์ไปเตือน ปรกติแล้วคุณสามารถค้นหาเอกสารของคุณเจอได้
อย่างง่าย เพราะเอกสารจะถูกเรียงลงไปในชั้นตามตัวอักษร

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มได้ที่ man lpr, man lpq และได้ที่ คำถาม - ตอบที่พบบ่อย ที่ ทำอย่างไรถ้าต้องการพรินงาน?

 

 

จะสามารถสร้างไฟล์"PS" ได้อย่างไร?

Firefox: File -> Print, choose Print to File, Output format: Postscript, choose a reasonable file name, choose Paper
size: A4 in Page Setup

Acrobat-Reader: ไฟล์ที่กำลังจะพริน: File -> Page Setup, Paper: A4. File -> Print, กากบาทที่ไฟล์, Postscript Options:
mindestens Fit to Page, Level 1.

หรือว่าใน Shell: pdftops -paper "A4" [ชื่อไฟล์เก่า] [ชื่อไฟล์ใหม่]