วิธีบันทึกข้อมูลลงCDs/DVDs


เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Fischer ได้ถูกติดต้องให้มี เครื่องเขียนบันทึก DVD ให้อยู่แล้ว โดยที่นักศึกษาของคณะสามารถใช้ได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (แผ่น CDs/DVDs จะต้องนำมาเอง) ไม่อนุญาติให้มีการคัดลอก CDs/DVDs ที่มีลิขสิทธิ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ RBI ใช้ระบบปฏิบัติการ Fedora สำหรับการเขียนบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีและดีวีดีสามารถใช้โปรแกรม
อย่างเช่น k3b เป็นเป็นกราฟิกซอฟแวร์ ก่อนที่จะเขียนข้อมูลลงแผ่นจะต้องแน่ใจก่อนว่ามีไฟล์ข้อมูลอยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์แล้ว
หรือผ่านทาง ftp หรือ USB-Stick

คู่มือสำหรับการใช้ k3b


คุณสามารถเปิดโปรแกรม k3b ผ่านทาง Shell ได้หรือไปที่ Menu ที่ "Sound & Video" => k3b ก็จะเห็นดังรูปข้างล่าง


k3b

จากภาพข้างบนจะเห็นได้ว่ามีฟังก์ชั่นหลายตัวดัวยกันเช่น

• เขียนไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD
• สร้าง Audio-CD
• เขียนไฟล์ข้อมูลบน DVD
• คัดลอก CD

การเขียนข้อมูลลงบนแผ่น CD


สำหรับการเขียนไฟล์ข้อมูลใหม่ลงบนแผ่น CD ให้คลิกที่ "New Data CD Project" ที่หน้าต่างหรือว่าไปที่
"File"=> "New Project" => "New Data CD Project"
จะปรากฏภาพข้างล่าง:k3b Daten CD erstellen

หน้าต่างข้างบนซ้าย (หน้าต่างข้างบนของ"Current Projects") สามารถนาวิเกตจนถึงโฟล์เดอร์ที่มีไฟล์ที่ต้องการจะเขียนบันทึก
ลงบนแผ่น CD อยู่ หน้าต่างขวามือด้านบนจะปรากฏไฟล์ข้อมูลและโฟล์เดอร์ของโฟล์เดอร์จะอยู่ที่ ลิงค์ซ้ายมือที่เราจะถูกเลือก
แต่คุณสามารถนาวิเกตหน้าต่างข้างขวาพร้อมกันไปด้วยกันได้ ไฟล์ที่ต้องการจะปรากฏอยู่ที่หน้าต่างข้างบนขวามือกับ "drag and
drop" ไฟล์ที่ต้องการจะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างส่วนข้างล่าง (หน้าต่างส่วนที่อยู่ข้างล่างของ "Current Projects") สำหรับการที่จะ
เริ่มต้นเขียนบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD สามารถทำได้โดยการคลิกเมาท์ขวาที่หน้าต่างข้างล่างและเลือก "burn" จะปรากฏรูปข้างล่าง:

k3b Daten CD brennen

ภายใต้ "Burning Device" ทำให้คุณสามารถเลือกเครื่องเขียนบันทึกในการบันทึกได้ และในช่องถัดไปสามารถเลือกความเร็ว
ในการบันทึกข้อมูลได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกในความเร็วมากก็ระบบก็จะต้องค่า ยอมรับที่เกิดการผิดพลาดไว้สูง
หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม "Burn" อยู่ทางด้านบนซ้ายมือของหน้าต่าง

การเขียนข้อมูลของ ISO Images


สำหรับการเขียนบันทึกข้อมูลไฟล์ Image ไปที่ Menu "Tools"=>"Burn CD Image"
จะปรากฏภาพดังข้างล่าง:k3b Image auf CD brennen

หลังจากนั้นคุณจะต้องเลือกไฟล์ Image ที่ต้องการเขียนบันทึกลงบนแผ่น CD หลังจากที่เลือกไฟล์เสร็จแล้วไฟล์ ISO จะถูก
ตรวจสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจะปรากฏขึ้น


หลังจากที่กระบวนการนี้เสร็จสิ้นแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "Start" เป็นการเริ่มต้นการเขียนข้อมูลลงบนแผ่น CD ฟังก์ชั่นอื่นที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นก็สามารถใช้วิธีนี้ในการอ้างอิงสำหรับการดำเนินการได้เหมือนกัน