สแกนและบันทึกข้อมูลใน DVD/CD

สามารถสแกนได้ที่ไหน?

Iที่ห้อง 011 ในชั้นใต้ดิน เครื่องสแกนตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงทางเข้าห้อง
โปรแกรมที่ใช้สำหรับสแกนคือ xsane
คุณสามารถใช้กราฟิกโปรแกรม gimp เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้

บันทึกข้อมูลลงใน CD/DVD

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้อง Fischer ของศูนย์คอมพิวเตอร์(RBI)ได้ทำการลงโปรแกรมสำหรับการเขียน CD/DVD ไว้แล้ว
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีรูปแบบเหมือนโปรแกรม(Nero) ชื่อว่า k3bAnleitungen

หนังสือคู่มือสำหรับการสแกน และการบันทึกข้อมูลลงใน CD/DVD อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ Service