เกร็ดน่ารู้

ย่อคำสั่งหรือตั้งคำสั่งใหม่โดย alias

ถ้าคุณใช้คำสั่งเดิมที่ยุ่งยากหรือยาวเป็นประจำ คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งให้สั้นขึ้นหรือตั้งคำสั่งใหม่ได้ทีี .alias อยู่ในโฮมได
เร็กเทอรี่และชื่อคำสั่งนั้นต้องไม่ซ้ำกัน (ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ man alias)

tab-completion

Textconsolen (z.B. xterm) ส่วนใหญ่แล้วมีฟังก์ชั่นของtab-completion อยู่ด้วย เมื่อคุณใส่คำสั่งที่ไม่เต็มลงไป(ไม่ครบทุกตัว
อักษร)แล้วกดที่แป้นพิมพ์ [tab] (แป้นที่มีลูกศรสองอัน)คำสั่งก็จะถูกเติมให้เต็ม แต่ถ้าคุณกด [tab] สองครั้ง ทุกคำสั่งที่มี
คำขั้นต้นตัวอักษรเหมือนกับที่คุณพิมพ์ไปตอนแรกก็จะแสดงออกมา

less, more, grep

เมื่อใส่ | (โดยเว้นช่องว่างหน้าและหลักเครื่องหมายนี้แค่นี้ช่อง)ข้างหลังคำสั่ง คุณสามารถกำหนดการแสดงผลให้ออกมาใน
รูปแบบที่คุณต้องการได้ด้วยคำสั่ง less และ more (ตัวอย่างเช่น ll | more) กำหนดให้หน้าจอแสดงผลแค่ภายในหน้า
ต่างหน้าจอเท่านั้นและหากต้องการดูเพิ่มก็ สามารถคลิกเลื่อนแถบดูได้ (โดยใช้แป้นพิมพ์ที่เป็นลูกศรหรือ [Enter] ออกจาก
โมดด้วยการกด [q]) ด้วยคำสั่ง grepคุณ สามารถกรองการแสดงผลแต่ละบรรทัดได้ โดยทำการกรองผ่านการเจาะจง
ตัวอักษรที่เราต้องการกรอง หน้าจอก็จะแสดงผลข้อมูลที่มีกลุ่มของตัวอักษรที่เราต้องการออกมา (ตัวอย่างเช่น filtert ll |
grep foo
แสดงผลของ ll เป็นบรรทัดโดยแต่ละบรรทัดต้องมีกลุ่มของตัวอักษรfoo อยู่)