ล็อกหน้าจอ

ถ้าคุณต้องไปทำธุระ (อย่างเช่น เข้าห้องน้ำ) เราขอแนะนำให้คุณล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณไปเป็นเวลานาน คุณก็ควรที่จะออกจากระบบให้เรียบร้อย

หากใครพบเห็นว่าหน้าจอของ เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกล็อคเป็นเวลานาน ทำให้ไม่มีใครสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้กรุณาแจ้ง Admin(RBI) (ห้อง 010 และ 011)

เพื่อที่ทางเราจะได้ทำการปลดล็อคหน้าจอและทำการจดชื่อผู้ที่ทำการล็อคหน้าจอไว้