การพรินงาน

คำสั่งสำหรับพรินคือ lpr

ปิด Console แล้วพิมพ์คำสั่ง lpr [ชื่อของไฟล์ที่จะพริน]
ตัวอย่าง: lpr -o media="a4" blatt.ps
ไฟล์ Postscript (ลงท้ายด้วย .ps) สามารถพรินได้อย่างไม่มีปัญหา
ไฟล์ PDF ส่วนใหญ่ก็สามารถใช้คำสั่งนี้พรินได้เช่นกัน(ข้อแนะนำ ควรจะเปลี่ยนไฟล์เป็น .ps ก่อนพรินเพราะไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้น)
สำหรับ ไฟล์ชนิดอื่นๆจะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะสำหรับการพริน หรือว่าทางที่ดีควรจะเปลี่ยนไฟล์มาเป็น .ps หรือ .pdf เสียก่อน
แล้วถึงค่อยพริน (ระวัง!!การเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ไม่ช่วยทำรูปแบบไฟล์เปลี่ยน)
ดูรายละเอียดการเปลี่ยนรูปแแบบไฟล์ได้จากข้างล่าง

พรินจาก PDF-Software และ PS-software

คุณสามารถพรินไฟล์จาก PDF-Software (ตัวอย่างเช่น Okular, Xpdf) และจาก PS-Software (ตัวอย่างเช่น ghostview, evince)
มีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่โปรแกรมทำงานผิดพลาด นอกจากนั้นในฟังก์ชั่นพรินเตอร์ยังสามารถตั้งค่าหน้าได้อีกด้วย

คำสั่ง lpq แสดงลำดับงานในเครื่องพรินเตอร์

คำสั่งแสดงถึงลำดับการพรินงาน สถานะของลำดับงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ RBI -> Service

ลบคำสั่งพรินงานของตัวเองดัวย lprm

ดูที่lpqเพื่อที่จะได้รู้ JobID ของงานที่ตัวองสั่งพรินและต้องการที่จะลบ
ลบดัวยคำสั่ง lprm JobID (ตัวอย่างเช่น lprm 726)
คุณสามารถลบงานของตัวเองได้เท่านั้นและสามารถลบได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณสั่งงานพรินเท่านั้น

พรินหลายหน้าในหน้าเดียว

ถ้าคุณเปิดไฟล์ PDF ใน DocumentViewerคุณสามารถตั้งค่า File -> Print -> Page Setup -> Pages per side ได้
โดยที่สามารถพรินหลายหน้าในหน้าเดีวยกันได้ โดยใช้ Print Previewดูพรีวิวเพื่อที่จะได้ดูหน้าที่เราได้ตั้งค่าไป

การรับเอกสารที่พรินเสร็จแล้ว

คุณสามารถไปรับเอกสารได้ที่ห้อง 019
ทางที่ดีควรไปรับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะบางครั้งงานอาจจะสูญหายได้ ทาง RBI จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกับงานพรินที่
หายไป

ถามจำนวนหน้าที่คงเหลือจากการพรินดัวยคำสั่ง - lpquota

ทุก user จะถูกกำหนดให้ในหนึ่งภาคเรียนสามารถพรินงานได้ในจำนวนที่กำหนด ด้วยคำสั่ง lpquota สามารถถามจำนวนหน้าที่
เหลืออยู่ของ User นั้นๆได้
ถ้าหากจำนวนหน้าของ User นั้นๆเหลือน้อยหรือหมดแล้ว ระบบก็จะทำการเตือนผ่านทางอีเมลล์
ดัวยคำสั่ง lpquota -l สามารถแสดงงานที่เคยพรินไปแล้วของตัวเองถึงปัจจุบันได้

กฏระเบียบในการพริน

ห้ามหยิบเอกสารของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอณุญาติ
ห้ามพรินงานให้ผู้อื่น
ห้ามพรินงานที่พี้นหลังเป็นสีทึบ
ขัอปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ไดัถูกติดไว้หน้าห้องพรินเตอร์

สามารถย่อเอกสารไฟล์ Postscript ดัวยคำสั่ง - psnup

รกติแล้วเอกสารจะถูกพรินออกมาให้ทั้งข้างหน้าและหลัง
สำหรับ Folien แนะนำให้พรินหลายFolienในหน้าเดียวกันจะดีกว่า ต้องทำอย่างไร? เอกสารจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล Postscript
(ลงทัายด้วย: .ps) หลังจากนั้นพิมพ์คำสั่ง
psnup -n [ขื่อไฟล์เดิม][ชื่อไฟล์ใหม่] สำหรับ n ให้ตั้งค่า 2 หรือ 4 ลงไป

เปลี่ยนไฟล์ PDF เป็น Postscript ดัวยคำสั่ง pdftops

คำสั่ง pdftops -paper "A4" [pdf-ไฟล์] [ps-ไฟล์] ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Postscript ได้