E-Mail, Internet และ Homepage

ชื่อ E-Mail Adresse?

ชื่อ E-Mail Adresse ของตัวเองคือ[loginname]@informatik.uni-frankfurt.de
ตัวอย่างเช่น ถ้าเข้าระบบด้วยชื่อschmidt E-Mail-Adresse ก็จะเป็นschmidt@informatik.uni-frankfurt.de
รูปแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกัน [loginname]@cs.uni-frankfurt.de(cs คือคำย่อของ computer science)
schmidt@cs.uni-frankfurt.de

โปรแกรมรับส่งอีเมลล์

ที่ K-เมนู(หน้าจอด้านล่างซ้ายมือ) --> Internet ก็จะพบกับหลายหายโปรแกรมสำหรับการรับส่งอีเมลล์ อาทิเช่น Mozilla
Thunderbird หรือ KMail
Thunderbird มีฟังก์ชั่น 'Account Wizard' ง่ายสำหรับการติดตั้ง Account การตั้งค่าของ KMail ทำได้โดย
Settings --> Configure KMail โปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นก็ทำการติดตั้งคล้ายๆกัน

 • Username พิมพ์ Username ของตัวเองลงไป
 • Servertype สำหรับการรับอีเมลล์เลือกได้ทั้ง POP และ IMAP อย่างไดอย่างหนึ่ง หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ
  Washington University IMAP-Server หรือ Dovecot-Server
  WU-IMAPD:
  • Servertyp IMAP: Server: imap.informatik.uni-frankfurt.de, Port 143, Sicherheit: STARTTLS
   oder Port 993, Sicherheit: SSL
  • Servertyp POP: Server: pop3.informatik.uni-frankfurt.de, Port 110, Sicherheit: STARTTLS

  dovecot:
  • Servertyp IMAP: Server: imap.informatik.uni-frankfurt.de, Port 10143, Sicherheit:
   STARTTLS oder Port 10993, Sicherheit: SSL
  • Servertyp POP: Server:pop3.informatik.uni-frankfurt.de, Port 10110, Sicherheit: STARTTLS
 • Postausgangsserver: smtpauth.informatik.uni-frankfurt.de, Port 587
  Sicherheit: STARTTLS

นอกจากนั้นสามารถเข้าถึง Webmail ผ่านทาง http://webmail.informatik.uni-frankfurt.de ได้อีกด้วย

 

การตั้งค่าตัวคัดกรอง SPAM-Filter

RBI ไม่มีสิทธ์ในการลบ SPAM-Mails SPAM จะถูกคำนวณเป็นสถิติความเป็นไปได้ และจะแสดงผลบนแถบข้างบนของอีเมลล์ ผู้
ใช้สามารถตั้งค่าคัดกรอง Spam-Filter ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน Flags:X-Spam-Flag=YES oder X-SPAM-Level ≥ **...*
(จำนวนดอกจัน) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Anleitung zur Spamfilter-Konfiguration ของ Thunderbird คุณสามารถจะ
กรอง Spams จากโปรแกรม procmail  ได้ แต่คุณจะต้องสร้างไฟล์ .forward และไฟล์.procmailrc ที่ไดเร็กเทอรี่หลัก(Home)

การส่งต่อ E-Mails อัตโนมัติ

ถ้าต้องการส่งอีเมลล์ที่ได้รับเข้ามาใหม่ต่อไปยัง E-Mail-Addresse อื่น จะต้องเข้าไปที่ Home Directoryและสร้างไฟล์ชื่อ.forwardในไฟล์นี้ให้พิมพ์ E-Mail-Addresse ที่ต้องการจะส่งต่อไป(E-Mail ที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วจะไม่ถูกส่งต่อ)
เพื่อความปลอดภัยคุณสามารถบันทึกข้อมูลบน Server ที่ RBI ได้จัดให้ โดยการเขียนชื่อ username ไว้หนึ่งบรรทัด ชื่อ
username จะต้องมี \ อยู่ข้างหน้าไม่อย่างนั้น โปรแกรมจะสร้าง Mail-Loop! ขึ้นมา

ตัวอย่างไฟล์ .forward

\my_loginname
user@remote.host.de

วิธีนี้มีข้อเสีย คือSpam-Mails ก็จะถูกส่งต่อไปด้วยเช่นกัน
ทางที่ดีควรจะใช้ไฟล์ Forward รวมกับโปรแกรม procmail ด้วยกัน โดยการสร้างไฟล์ .forward และ การจัดการไฟล์
procmailrc  โดยใช้ Editors เช่น vim, nano, xemacs, nedit ...  ที่หน้าไดเร็กเทอรี่หลัก(Home)ของผู้ใช้(cd ~)

ด้วยข้อมูลต่อไปนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.forward

"|IFS=' ' && exec /usr/bin/procmail -f- || exit 75 #lyour_loginname"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.procmailrc

MAILDIR=$HOME/Mail
SPAMFILE=$MAILDIR/Junk
# zum Löschen setzen Sie SPAMFILEHW=/dev/null
SPAMFILEHW=$MAILDIR/JunkHW

 

# die nachfolgenden beiden Zeilen können Sie nach erfolgreichem Test löschen.
#Ansonsten müssen Sie von Zeit zu Zeit die Log-Datei löschen.
LOGFILE=$HOME/procmail.log
LOGABSTRACT=yes

# Herausfiltern der Spam-Mails mit 8 und mehr Sternchen
# Wahrscheinlichkeit der Fehlleitung = 0,05%
:0H:
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
$SPAMFILEHW

# Herausfiltern der Spam-Mails
# X-Spam-Flag=YES ab 5 Sternchen, sonst =NO
:0H:
* ^X-Spam-Flag:.*YES
$SPAMFILE

# Wenn Sie nur Spam-Mails herausfiltern wollen, löschen Sie die nächsten Zeilen
# Weiterleitung
# Ersetzen Sie user@remote.host.de durch die gewünschte Zieladresse
# Das c bewirkt, dass eine Kopie auf dem lokalen Server abgelegt wird
:0 c
! user@remote.host.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลังจานั้น Spam-Mails จะถูกบันทึกที่ไฟล์ ~/Mail/Junk  กรุณาสังเกตว่ามีไดเร็กเทอรี่ Mail อยู่ที่ไดเร็กเทอรี่หลัก(Home) หรือ
ปล่าว ถ้าไม่มีสามารถสร้างไดเร็กเทอรี่ได้ด้วยคำสั่งนี้  mkdir Mail ข้อสังเกต จำนวน EMails น้อยอาจจะได้รับการคำนวณให้อยู่
ในหมวดของ Spam ได้ เพราะอย่างนั้นคุณไม่ควรที่จะตั้งระบบลบSpam-Mails โดยอัตโนมัติ คุณอาจจะบันทึก Mails ที่ไฟล์
Junk แล้วค่อยคัดกรองที่หลัง

Webbrowser

สามารถใช้เว็บบราว์เซอร์อาทิเช่น firefox, konqueror  โดยการเปิด konsole พิมพ์ชื่อเว็บบราว์เซอร์ที่ต้องการใช้ลงไป หรือ
สามารถเลือกได้ที่ K-เมนู(ด้านล่างจอซ้ายมือ) -->เลือก Internet

จะ login จากเครื่องคอมพิวเตอร์นอกศูนย์คอมพิวเตอร์ RBI ได้ไหม ?

วิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือการดำเนินการผ่าน via SSH (Secure Shell) SSH-Client-Programme จะมีติดมาในระบบปฏิบัติการ
ทั้งหลายของ UNIX อยู่แล้ว เช่น(Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X) สำหรับวินโดว์ก็จะมีโปรแกรมเช่น PuTTY รายละเอียด
เพิ่มที่ http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty
ใส่ Adresse ปลายทางดังต่อไปนี้
[ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์].rbi.informatik.uni-frankfurt.de
(ตัวอย่างเช่น paris.rbi.informatik.uni-frankfurt.de หรือ kroton.rbi.informatik.uni-frankfurt.de)
ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถดูได้ ที่นี้
เนื่องจากความปลอดภัยของระบบเราไม่อนุญาติให้ Telnet เข้าถึงได้

Homepage

สร้างโฟล์เดอร์ชื่อ WWW (ตัวอักษรใหญ่!)ไว้สำหรับวางข้อมูลของเว็บไซด์ ใน Home Directory และตั้งค่าดังต่อไปนี้เพื่อให้คนอื่นเห็นเว๊บไซด์ตัวเอง
chmod 755 ~/WWW
chmod 711 ~/