สร้าง Homepage ของตัวเอง

HTML

ที่ไดเร็กเทอรี่่ home ของคุณจะต้องสร้างไดเร็กเทอรี่ใหม่ชื่อ WWW ที่ไดเร็กเทอรี่นี้จะต้องสามารถอ่านและประมวลผลได้กับ
ทุกคน และที่ไดเร็กเทอรี่หลักก็จะต้องสามารถประมวลผลได้กับทุกคนเช่นกัน ไม่อย่างนั้น http server จะไม่สามารถเข้าถึงได้
คุณสามารถใช้คำสั่ง chmod ที่ Konsole เพื่อที่จะอนุญาติให้คนทุกคนทำอ่านไดเร็กเทอรี่นี้ได้

chmod 755 ~/WWW
chmod 711 ~/.

หลังจากที่ทำขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนในโลกภายใต้ URL

http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~<user>/<dateiname> เข้าถึงไฟล์ ~<user>/WWW/<dateiname> ได้จะเป็นการดี
มากถ้าให้ Homepage ชื่อ welcome.html หรือ index.html เพราะว่าไฟล์ชื่อนี้จะถูกค้นหาทันทีหลังจาก URL

http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~<user>/

ถูกเรียก เนื่องจากทุกวันนี้ได้มีการทำ Liste รายการชื่อ Homepages ที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น Homepage จะถูกทำเป็นที่รู้จัก
อย่างเปิดกว้าง แต่ถ้าคุณไม่ต้องการอย่างนั้นให้หลีกเลี่ยงไฟล์ชื่อ welcome.html หรือ index.html

Homepages der Studenten: http://www-stud.cs.uni-frankfurt.de

CGI - Scripts

ทำเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสร้างไดเร็กเทอรี่ใหม่ให้มีชื่อว่า ~<user>/CGI หลังจากนั้นให้แจ้งให้ทางเราทราบด้วยอีเมลล์
email หรือ จะมาหาเราโดยตรงได้ที่ ว่าคุณต้องการใช้ CGI เราจะทำการเปิดทำการให้คุณ สามารถเข้าถึงผ่าน

http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~<user>/cgi/<ชื่อไฟล์>

ข้อระวัง! ในขณะที่ไดเร็กเทอรี่จะต้องใช้ชื่อ CGI แต่การเข้าถึงของมูลจะต้องเขียนตัวเล็ก cgi ระบบปฏิบัติการ Unix ให้ความ
หมายในการเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกัน!