รวมคำสั่งของลีนุกซ์ และ การจัดการข้อมูล

man คำสั่งที่ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมของคำสั่งนั้นๆบน Textconsolen

ด้วยคำสั่งนี้ man [ตามด้วยคำสั่งที่ต้องการดูเพิ่มเติม] (อย่างเช่น man cd หรือว่า man du) ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของคำ
สั่งนั้นได้ โดยจะแสดงผลบนหน้า manpage คุณสามารถดูความหมายของคำสั่ง ทางเลือกและคำอธิบายของแต่ละฟังก์ชั่นของคำสั่ง
นั้นได้ คำสั่งman เป็นคำสั่งที่มีประโยชน์มากสำหรับการการดูข้อมูลเพิ่มเติมของคำสั่งนั้นๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละคำสั่งมีความหมาย
อย่างไร ใช้ทำอะไร รวมถึงเขียนอย่างไรให้ถูกหลักไวยกรณ์ของคำสั่งนั้น และมีฟังก์ชั่นไหนบ้างที่สามารถใช้กับคำสั่งนี้ได้

 

pwd และ cd

คำสั่งpwd ใช้ในการแสดงพาธ ณ ปัจจุบันว่าเรากำลังทำงานอยู่ที่ไดเร็กเทอรี่ไหน
คำสั่ง cd [ไดเร็กเทอรี่พาธที่ต้องการจะไป] ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไดเร็กเทอรี่ที่คุณทำงานอยู่ตอนนั้นสู่ไดเร็กเทอรี่ อื่นได้ คุณ
สามารถตั้งค่าของพาธของได้เร็กเทอรี่ที่คุณจะไปได้ ได้แก่ relative และ absolute (relativ เป็นค่าตั้งที่เริ่มจากไดเร็กเทอรี่ที่คุณ
กำลังทำงานอยู่ส่วน absolut เป็นค่าตั้งที่เริ่มจาก root ของไดเร็กเทอรี่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ (โดยใช้ / สำหรับการแบ่งไดเร็กเทอรี่)
คำสั่ง cd .. ทำให้คุณสามารถไปยังไดเร็กเทอรี่ที่อยู่ในลำดับก่อนที่จะมาถึงไดเร็กเทอรี่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ คำสั่ง cd ทำให้
คุณกลับไปหน้าหลักของคุณได้

 

คำสั่ง ls, chmod

คำสั่ง ls จะแสดงรายการไฟล์และโฟล์เดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในไดเร็กเทอรี่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ออกมา ls -l (alias ll) จะ
แสดงรายละเอียดเพิ่ม แต่ถ้าเป็น ls -a (alias la) ก็จะแสดงรายการทั้งไฟล์และโฟล์เดอร์ที่มีจุดเป็นตัวเริ่มต้น (ไฟล์เหล่านี้ส่วน
มากไฟล์สำหรับการตั้งค่า)
ทุกไดเร็กเทอรี่จะมีไดเร็กเทอรี่ . และ .. ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอัตโนมัติ โดยที่. สำหรับไดเร็กเทอรี่ปัจจุบันที่คุณทำงานอยู่และ
.. สำหรับไดเร็กเทอรี่ parent (ตัวอย่างเช่น ls .. แสดงรายการในไดเร็กเทอรี่หลัก)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

Kürzel Dateien   Attributswert
r (อ่าน) Lesen รายการของไดเร็กเทอรี่ 4
w (เขียน) Schreiben เขียน 2
x (ประมวลผล) Ausführen การสับเปลี่ยน 1

ผลรวมค่าของแอตทริบิวต์
ผลรวมของค่าของแอตทริบิวต์แต่ละตัวก็คือสิทธิในการยอมให้ ตัวเอง,ผู้อื่น หรือว่า กลุ่มที่กำหนดเข้าถึงข้อมูล
สามารถเปลี่ยนแปลค่าของสิทธิด้วยคำสั่ง chmod [ค่าของสิทธิ] [ชื่อไฟล์หรือแฟ้ม]
อย่างเช่น chmod 751 test
แสดงค่าที่ใส่ลงไป ll
-rwxr-x--x 1 user gruppe 0 18. Okt 16:00 test
จากตัวอย่างเราอนุญาติให้ผู้ใช้(เจ้าของ)อ่าน,เขียน และ ประมวลผล (rwx); กลุ่มที่กำหนดให้อนุญาติให้อ่านและประมวลผล (r-x);
ส่วนผู้ใช้คนอื่นๆอนุญาติให้แค่ประมวลผลเท่านั้น (--x)
ค่าทั่วไปของสิทธิในการเข้าถึงไดเร็กเทอรี่และโปรแกรมคือ 755, 711 และ 700, สำหรับข้อมูลจะเป็น 644 หรือ 600
สำหรับฟังก์ชั่น -R สามารถเปลี่ยนค่าของสิทธิในไดเร็กเทอรี่ได้
ตัวอย่างเช่น chmod -R 711 testverzeichnis

 

คำสั่ง cat, kate, vi, emacs, mcedit, mkdir

คำสั่ง cat [ไฟล์] แสดงข้อมูลในไฟล์ที่เป็นไฟล์text
Text editor สามารถสร้างไฟล์,แก้ไข และบันทึกไฟล์ได้
Editor kate ไปที่ K-Menü --> Anwendungen--> Dienstprogramme หรือเรียกผ่าน konsole โดยพิมพ์ kate ลงไป
Editor vi, emacs และ mcedit ก็สามารถเรียกผ่านทาง konsole ได้เหมือนกันโดยการพิมพ์ชื่อของ Text editor ที่ต้องการลงไป
คำสั่ง mkdir [ชื่อของไดเร็กเทอรี่ที่ต้องการสร้าง] ทำให้คุณสามารถสร้างไดเร็กเทอรี่ใหม่ได้

 

การลบ เคลื่อนย้าย คัดลอก ไฟล์และไดเร็กเทอรี่่ ด้วยคำสั่ง rm, mv
และ cp

คำสั่ง cp [ชื่อไฟล์1] [ชื่อไฟล์2] ทำให้คุณสามารถคัดลอกไฟล์ได้
คำสั่ง cp -r [ชื่อไดเร็กเทอรี่1] [ชื่อไดเร็กเทอรี่2] สามารถคัดลอกไดเร็กเทอรี่และไฟล์ทั้งหมดในไดเร็กเทอรี่ได้
คำสั่ง mv [ชื่อไฟล์1] [ชื่อไฟล์2] ทำให้คุณเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ไดเร็กเทอรี่หรือไฟล์ได้
ด้วยคำสั่ง rm [ชื่อไฟล์] สามารถลบไฟล์ได้
แต่ถ้าคุณต้องการลบไดเร็กเทอรี่ที่ว่างอยู่ควรใช้คำสั่ง rmdir [ชื่อไดเร็กเทอรี่]
หากในไดเร็กเทอรี่นนั้นมีไฟล์อยู่และคุณต้องการลบทั้งไดเร็กเทอรี่ก็ควรจะใช้คำสั่งrm -r [ชื่อไดเร็กเทอรี่]
แต่ถ้าหากว่าในไดเร็กเทอรี่มีไฟล์จำนวนมากและคุณไม่ต้องการให้ระบบถามยืนยันทุกครั้งในการลบแต่ละไฟล์ให้คุณใช้คำสั่งrm -rf [ชื่อไดเร็กเทอรี่]
ข้อควรระวัง! คุณไม่สามารถกยกเลิกคำสั่งลบไฟล์ได้หากคุณได้ลบไฟล์นั้นไปแล้ว
หากคุณเคลื่อนย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะคุณจะต้องไม่ลืมที่จะลบไฟล์ในถังขยะนั้นด้วยเพราะว่าไฟล์ในถังขยะก็ใช้พื้นที่หน่วยความจำ
เหมือนกัน

 

คำสั่ง which

ด้วยคำสั่ง which [คำสั่งShell] สามารถแสดงตำแหน่งของคำสั่งShell
ตัวอย่าง พิมพ์คำสั่งลงไป which java
ผลที่แสดงออกมา /opt/rbi/bin/java

 

Links อื่นที่น่าสนใจของ FAQ

การเปลี่ยนพาสเวิร์ด- yppasswd
ดูพื้นที่ในหน่วยความจำของตัวเอง - quota, du
ติดต่อกับสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก - mount, mtools
คำสั่งพริน - lpq, lpr, lpquota, psnup, pdftops, pdfprint