อ่านไฟล์เอกสาร

จะอ่านไฟล์ PDF ได้อย่างไร?

มีหลากหลายโปรแกรมด้วยกัน ที่ K-Menu(ด้านล่างจอซ้าย) ก็จะมี Okular (ส่วนประกอบของ K Desktop
Environment),Document Viewer และ Xpdf คุณสามารถเรียกโปรแกรมผ่านทาง Shell ได้เหมือนกัน โดยการพิมพ์ชื่อโปรแกรม
แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด ตัวอย่างเช่น xpdf Dokumentname.pdf

จะอ่านไฟล์ PS ได้อย่างไร?

มีหลากหลายโปรแกรมเช่นกัน ไปที่ K-Menü --> สำหรับ Graphical user interface สามารถเรียกโปรแกรม
อาทิเช่น GhostView และ Document Viewer

จะสามารถเปิดไฟล์ Microsoft-Office ได้อย่างไร?

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ RBI จะถูกติดตั้ง LibreOffice เป็นโปรแกรมฟรีแวร์และยังสามารถเปิดไฟล์ Microsoft-Office ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถเรียก โปรแกรม LibreOffice ผ่านทาง shell โดยเลือกพิมพ์ตัวที่ต้องการเปิดดังต่อไปนี้
ooffice, oowriter, oocalc, oodraw, ooimpress, oomath, ootags, ooviewdoc