แผนผังห้องคอมพิวเตอร์ต่างๆใน RBI

แผนผังห้องคอมพิวเตอร์ใน RBI

สถานที่ทำการของศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และห้องแลปคอมพิวเตอร์อยู่ที่ชั้นใต้ดินของศูนย์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Robert-Mayer-Straße 11-15. นักศึกษาในคณะสามารถใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่ตึกของคณะ
ทางเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ด้านข้างของตึกติดกับถนน Emil-Sulzbach-Straße
 

Fischerräume (PC-Pool)

วางเมาส์ บนรูปคอมพิวเตอร์จะเห็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏขื้น.

Plan der Fischerräume

P-RechnerphoenixphobosparisproteusphoebepriamospegasosphyllapythiapolydoraphobospolyphempenelopepallasklytioskrotonkratoskallistekreonkirkekepheuskretheuskalypsokadmoseroseuryloseurotaseuroseumoloseryxereboseoseleusiuselektraHerrentoiletteDamentoilettee-Rechner

ห้อง 25
P-Rechner

 • Paris
 • Pallas
 • Pegasos
 • Penelope
 • Polyphem
 • Polydora
 • Priamos
 • Pythia
 • Phoenix
 • Phylla
 • Proteus
 • Phobos
 • Phoebe

ห้อง 22
E-Rechner

 • Eryx
 • Eumolos
 • Euros
 • Eurotas
 • Eurylos
 • Eros
 • Erebos
 • Eos
 • Eleusius
 • Elektra

ห้อง 23
K-Rechner

 • Kadmos
 • Kalypso
 • Kretheus
 • Kepheus
 • Kirke
 • Kratos
 • Kreon
 • Kalliste
 • Kroton
 • Klytios

ห้องคอมพิวเตอร์แลป (ห้อง 026)

ห้องคอมพิวเตอร์แลปอยู่ที่ชั้นใต้ดินตึกคณะวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม  เดิมทีห้องนี้ได้ถูกแบ่งเป็นสามห้อง
เพราะอย่างนั้นแต่เดิมชื่อห้องจึงเป็นเลขห้องสามห้องเรียงกัน แต่ตอนนี้ได้ใช้เปลี่ยนชื่อห้อง 026

 

 

okeanosorthosopheltesorionOrpheusomphaleodysseusaktoradamasaresadonisachillesarabiaaurora

ห้อง 26 A-Rechner

 • aktor
 • adamas
 • ares
 • adonis
 • achilles
 • arabia
 • aurora

 

 

 

 • ajax
 • amata
 • admeta
 • adrastos
 • agylla
 • alkmene
 • anaxo
 • axylos

ภาพรวมของห้องต่างในRBI ที่ชั้นใต้ดิน

ที่ช้นใต้ดินในบริเวณข้างล่างของห้อง Fischerräume ประกอบไปด้วย ห้องทำงานของ บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงเครื่อง
สแกนเนอร์ และ ห้องพรินเตอร์ ของRBI สามารถมารับเอกสารที่ถูกพริ้นไว้ได้ที่ R019 เอกสารที่ถูกพริ้นจะถูกจัดเรียงตามตามอักษรไว้