โครงสร้างเครือข่าย(RBI)

 

ภาพรวมของเครือข่าย

โครงสร้างระบบเน๊ตเวิร์ค

ระบบโครงสร้างเน๊ตเวิร์คของศูนย์คอมพิวเตอร์(RBI) มีพี้นฐานมาจาก Ethernet และ Infiniband เทคโนโลยี โดยในส่วนของการ
ติดต่อเชื่อมโยง Ethernet domain สมารถส่งข้อมูลได้ 1 และ 10 Gigabit การติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายของคณาจารย์ในคณะ
ได้ติดตั้งผ่าน monomode และ multimode เส้นใยแก้วนำแสง

การติดต่อกับทั้งสอง HPC-Cluster ของคณะใช้ความเร็วมากกว่า 10 Gigabit-Ethernet Cluster-Nodes เชื่อมต่อกันด้วยความเร็ว
Gigabit ethernet ถึง Infiniband

การเชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาลัย(HRZ)ใช้ความเร็วมากกว่า 10 Gigabit-Ethernet

 

Hardware


สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องต่างๆมีดังนี้

  • ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งาน 35 เครื่อง (Intel Dual Core und I3 Prozessoren).
  • ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรัยนักศึกษาทำงานจบหรือนักศึกษาปริญญาโทร 25 เครื่อง (Intel Dual Core und I5 Prozessoren).
  • 2 HPC-Cluster:
    • สำหรับนักศึกษา ( 1 Server + 16 Dual-Quad-Core Compute-Nodes)
  • สำหรับวิจัยคันคว้า (1 Server, 1 x 8 Quad-Core + 1 x 4 Quad-Core Compute-Nodes, 12 Dual-Quad-Core Compute-Nodes)
  • การ ติดต่อเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัย ที่ทางศูนย์คอมได้จัดเตรียมไว้ให้ได้แก่ NFS-service, SMB-services, Logon-services, Database-service, Name-service, Mail-service, Cluster-service, netinstallation-servicesand การติดต่อื่อสาร เช่น FTP, WWW und Email
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ RBI ได้ติดตั้ง Fedora บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานทั่วไป และ สำหรับนักศึกษาปริญาโทรหรือนักศึกษาที่กำลังทำงานจบ
 

ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์

ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตั้งมาจากพระเจ้าทั้งหลายในประเทศกรีทโบราณ คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Ethernet segment เดียวกันจะใช้ตัวอักษรเริ่มต้นเหมือนกัน ชื่อของคอมพิวเตอร์หน่วยงาน RBI เริ่มด้วยตัวอักษร h ยกเว้น otto (Rehagel)ดูข้างล่าง Server ตัวหลักชื่อ zeus, kronos, hera, helios, olymp, sphinx, hermes, helix, harpinna, athene และ poseidon

 

 

Internet Domain

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ Internet-Domain rbi.informatik.uni-frankfurt.de Cluster ใช้ Internet-Domain
rbicl.informatik.uni-frankfurt.de

 

NIS-Domain

เนื่องจากความสะดวกและความปลอกภัย เราได้ให้เครือข่ายใช้ NIS-Domains ต่างกัน คือ Domains สำหรับนักศึกษาในคณะ
และ Domains อีกอันหนึ่งใช้สำหรับ บุคลากรใน RBI ชื่อเครื่องที่ขึ้นต้นด้วยอักษร h ยกเว้น Server hera, helios, helix,
harpinna und hermes